Din Personlighet - venn eller fiende?

Din personlighet er viktigere enn din utdannelse og arbeidserfaring.

Et foredrag om personlighetens betydning for kvaliteten i både jobb og privatliv.

Din personlighet er en kompetanse, men da må du først bli kjent med den. Før du det har, har den tidvis en tendens til å rote det til for deg. 

I foredraget viser jeg hvordan du blir kjent med din egen personlighet og hvordan du kan utnytte dens potensial.

Din personlighet er også viktigere enn din "IQ". Når "IQ" og personlighet blir satt opp mot hverandre er det alltid personligheten som "vinner".

Kom på foredraget og jeg skal fortelle deg hva dette handler om, og hvordan du skal komme i god kontakt med din personlighet og utnytte det potensial som ligger der og venter på å bli brukt.

Gleder meg til å se deg, hilsen Atle.